Včielky

výučbová sieťová online hra na nácvik hlások a písmen

Cieľ:

Vytvoriť funkčnú interaktívnu webovú aplikáciu (modul do Multimediálnej čítanky) za pomoci jazyka JavaScript, HTML5, PHP. Obsahom bude sieťová edukačná hra pre viacerých hráčov - deti. Každý hráč naviguje svoju včeličku zozbierať správne peľové zrnko - správnu časť slova a doplniť ju ku zvyšku slova do úľa. Odpovede sa zbierajú z kvietkov na spoločnej ploche, pričom pre každého hráča je správna odpoveď na inom kvietku, čo však ostatní nevidia. Slová zadáva a konfiguruje učiteľ. V aplikácii bude treba z odborného hľadiska analyzovať a navrhnúť komunikáciu v distribuovanom systéme. V texte sa očakáva rozbor riešenia ohľadom možností deadlocku a komunikačnej zložitosti.

Vedúci:

RNDr. Marek Nagy, PhD.
© 2014 Sedláček Peter, e-mail: peto.sedlacek@gmail.com